Сход граждан

сход граждан от 06.04.2017г.

сход граждан села Гойское от 06.10.2016г.

сход с молодежью от 17.01.2017г.